תכנון תחבורה

לפרויקטים בנושא
תכנון תחבורה

תחום תכנון התחבורה כולל הכנת תוכניות אב לתחבורה והכנת תחזיות ביקוש לתנועה הן לרמת מטרופולין והן לרמה של פרויקטים תחבורתיים מקומיים, ביצוע בדיקות השפעה תחבורתית וכו'

תחום תכנון התחבורה מגוון וכולל מספר נושאים עיקריים:

א. הכנת תחזיות ביקוש הן לרמה ארצית, הן לרמת מטרופולין והן לרמה של פרוייקטים תחבורתיים מקומיים.

ב. הכנת תוכניות אב לתחבורה לישובים בהיקפים שונים.

ג. בדיקות השפעה תחבורתיות ברמה מקומית ו/או מערכתיות, תוכניות מתאר ועוד.

 

צוות המשרד כולל מהנדסים כלכלנים וגיאוגרפים בעלי ניסיון רב בתחום. הצוות מבצע פרויקטים בהיקפים גדולים ומהחשובים בארץ.