סימולציה ומודלים

בחינת תשתיות ומערכות ניהול תנועה של כלי רכב, רכבות והולכי רגל, באמצעות מודלים ממוחשבים לצורך הערכה של היעילות והתאמת התכנון טרם הביצוע בשטח או לצורך שיפור של מערכות קיימות.