top of page

תכנון רמזורים כולל העדפה לקווי הרכבת הקלה בירושלים וגוש דן

תכנון של מערכות רמזורים המאפשרים הקצאת העדפה לרכבת הקלה בצמתים לאורך תוואי הרכבות הקלות בגוש דן (אדום, ירוק וסגול) ובירושלים (לאורך תוואי ה-JNET ).


תכנון הרמזורים כולל את כל שלבי התכנון מוקדם, סופי ומפורט לרבות בדיקת מנגנוני הרמזורים במעבדה והפעלתם בשטח. 


לקוח:
נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים

ביצוע:
קו אדום- בתכנון מפורט, קו ירוק וסגול- בתכנון מוקדם/מפורט

טרם בוצעו בשטח

bottom of page