top of page

תכנון תנועה לתחנות המטרו

תכנון של הסדרי תנועה סופיים והסדרי תנועה לשלבי ההקמה של תחנות המטרו לאורך תוואי המטרו M-1S.

תכנון התנועה התייחס למכלול השיקולים במרחב התחנה, הן צרכי התחבורה הציבורית והקישוריות לתחנת המטרו, הן תפקוד הצמתים הסמוכים לתחנות והן צרכי התנועה ה"רכה" (שבילי האופניים והולכי הרגל).


תכנון של הסדרי התנועה בזמן ההקמה, חייב הסתכלות מרחבית על כל סביבת התחנה. זאת, בשל הצורך בסגירה של נתיבי תנועה ולעיתים סגירת חתך הרחוב כולו. במקרים אלה, בוצע תכנון ההסדרים תוך הסטות תנועה והסטות נתיבי התחבורה הציבורית לצירים סמוכים.

כל זאת, תוך הקפדה על צרכי הכיסוי והנגישות של אזור התחנה.

לקוח:
נ.ת.ע- נתיבי תחבורה עירוניים

ביצוע:
06/2022

bottom of page