תכנון תחבורה ותחבורה ציבורית

תחזיות ביקושים, תכניות אב לתחבורה, תכנון אסטרטגי למערכות תחבורה לרבות בדיקות השפעה תחבורתיות.

תכנון קווי תחבורה ציבורית על היבטיה השונים הן ברמה של תכנון קונספטואלי אסטרטגי והן לרמה של תכנון מפורט כנדרש לקראת תפעול בשטח.