תכנון כבישים – ותכנון על

תכנון גיאומטריה (פיסי) של כבישים הן למערכות דרכים בינעירוניות והן לדרכים עירוניות בטופוגרפיות מאתגרות כולל תאום תשתיות וניקוז הכנת כתבי כמויות ופיקוח עליון בשטח.

"תכנון על" לפרויקטים אשר כולל ניהול התכנון לכל הדיסיפלינות עד לביצוע בשטח.