תפעול רכבתי ותוכניות הפעלה

בחינת תפעול של קווי רכבת (כבדה וקלה) קיימים ומתוכננים, כנגזרת של התשתית הפיסית ואילוצי מערכות האיתות. כמו כן, בחינת תפקוד של מערכות רק"ל לאורך צירים מרומזרים הכוללים תנועות כ"ר, אופניים וה"ר.