תפעול רכבתי

לפרויקטים בנושא
תפעול רכבתי

תכנון מערכות רכבתיות מהווה השקעה תקציבית משמעותית ונועד לשרת את האוכלוסייה לשנים רבות.

לפיכך, חשוב להבטיח שתכנון התשתית יאפשר לשרת את צרכי התפעול העתידיים לטווח ארוך.

ניתוח התפעול ובחינת צרכי התפעול מתבצע באמצעות סימולציה של מערכות רכבתיות (רכבות כבדות וקלות). ניתוח באמצעות סימולציה מאפשר לבחון את אופן התפעול הצפוי למערכת לרבות בחינת תוכניות ההפעלה והתדירויות המרביות שתתאפשרנה.

בנוסף, מאפשר ניתוח התפעול הרכבתי באמצעות סימולציה להגדיר פרוגרמות תפעוליות במינימום משאבים (אופטימיזציה של צי הרכבות ומפעילים) רמות שירות, תדירויות וכד'.

 

הדמיה של המערכת הרכבתית המתוכננת, לפני הקמתה, חיונית ונדרשת למספר מטרות מרכזיות:

א. בחינת התכנון המוצע לתשתית המסילתית.

ב. בחינת ההיתכנות של התוכנית התפעולית המתוכננת.

ג. בחינת ההשפעה של תפעול קווים משולבים.

ד. חישוב ציי רכבות.

ה. תפעול צמתים שכוללים חציית רק"ל, ועוד.

 

בחינת התפעול הרכבתי מאפשרת את קביעת אופן התפעול האופטימאלי של קו אחד או יותר, תוך בחינת אפשרויות וחלופות שונות לתפעול זה, לרבות תפעול מתחמי הדיפו. זאת, תוך דגש על שעות שיא וזמני נסיעה המתוכננים לעמידה ביעדים המוגדרים.