תכנון תנועה

לפרויקטים בנושא
תכנון תנועה

תכנון הסדרים הנדסיים לתשתיות תחבורה לכל שלבי התכנון (מוקדם, סופי ומפורט) לרבות שלבי ביצוע.

צוות המשרד כולל מהנדסי תנועה מנוסים שביצעו תכנון במספר רב של פרוייקטים מגוונים לרבות:

פרוייקטים מיועדים לתחבורה ציבורית, מערכות דרכים עירוניות ובין-עירוניות שכוללות מחלפים, צמתים וקטע דרך, שכונות וקטעי דרך שכוללים ריסון תנועה.

 

צוות המהנדסים עובד מול כל רשויות התכנון ובקיא בהנחיות התכנון השונות.