סימולציות ומודלים

לפרויקטים בנושא סימולציה ומודלים

ניתוח ובחינת מערכות ותשתיות תחבורה, באמצעות מודלים לסימוצליה לצורך הערכת התפקוד והתועלות הצפויות לפני הביצוע של פרוייקטים בשטח או לצורך שיפור של מערכות קיימות.

 

ניתוח מערכות ותשתיות תחבורה מתייחס לכל סוגי המשתמשים- כ"ר (ברשתות כבישים מהירים, רשתות עירוניות, חניונים נתיבים בלעדיים וכדומה), רכבות ותשתיות והולכי רגל.

 

השימוש במודל הסימולציה לבחינת מערכת תחבורה מאפשר לבצע הדמיה של מצב התנועה הצפוי לאחר יישום של תכנון מוצע בתרחישים שונים ותחזיות ביקוש עתידיות. בדיקה באמצעות סימולציה מייצגת את השיטה המתקדמת ביותר לניתוח תפקוד זרימת התנועה במערכת תחבורה. 

צוות המהנדסים במשרד מנוסה בביצוע הדמיה של מערכות תחבורה וניתוח של זרימת תנועה בפרויקטים מגוונים.

השימוש במודל סימולציה מתבצע כבסיס לבחינת חלופות תכנוניות, לביצוע שיפורים במערכות קיימות להערכת התועלות הצפויות בביצוע פרויקטים וכדומה.

  • זיהוי של כשלים הצפויים להיווצר והמלצה על שיפורים הכרחיים בתכנון 

  • בחינת רגישות לפרמטרים תכנוניים ותפעוליים

  • בחינת חלופות ובחירת חלופה מועדפת.

  • הערכת מצב התנועה הצפוי עם מימוש התוכנית המוצעת. זאת בטרם ביצוע ומימוש התכנון בשטח.