ניתוח תפעולי של מערכת הרק"ל לאורך תוואי הקו האדום בתל אביב

1/4

תקופת ביצוע: 2013-2016

לקוח: נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

מטרת הפרויקט:

ניתוח תפעולי של כל קוי השרות של הרכבת הקלה בתוואי הקו האדום הצפוי לפעול בין פתח-תקווה לבת-ים, ובין קריית אריה לאליפלט. 

ניתוח תפעולי של קווי הרק"ל עוד בשלב התכנון הינו ברמת חשיבות גבוהה. זאת, מאחר והוא מאפשר בחינה של התכנון המסילתי לאורך הקו ובמיוחד בקצוות הקו. כמו כן, הוא מאפשר בחינת התדירות המירבית שתתאפשר לתפעול העתידי של קווי השירות לאורך התוואי כולו.

זאת, על מנת להבטיח השגה של יעדי התכנון העתידיים לקו.

הבחינה התפעולית של הקו האדום התמקדה בנוסף, בבקרת הרכבות בכניסות למנהרה, כשפונקצית המטרה היא להביא למינימום את העיכוב הנוצר עבור הרכבות הנכנסות למנהרה.

הבדיקה בוצעה באמצעות מודל סימולציה, תוך פיתוח ושימוש בכלים מחשוביים ייחודיים, אשר פותחו בחברתנו.

תוצר הבדיקה:

תוצרי הבדיקה כללו בין היתר המלצות לשינויים פיסיים בתכנון התשתית המסילתית, קביעת צי הרכבות הנדרש לצורכי תפעול, קביעת התוכנית התפעולית וכדומה.