תחבורה ציבורית

לפרויקטים בנושא תחבורה ציבורית

תכנון קווי תחבורה ציבורית על היבטיה השונים.

התכנון מתבצע הן לרמה של תכנון קונספטואלי ראשוני והן לרמה של תכנון מפורט כנדרש לקראת תפעול בשטח.

תכנון תחבורה ציבורית מהווה תחום ידע ייחודי. תכנון של מערך קווי תח"צ מתבצע על בסיס הנחיות משרד התחבורה המגדירות רמות שירות  התח"צ לישובים בעלי היקפי אוכלוסייה שונים.

צוות תכנון התח"צ בחברה הינו בעל היכרות עמוקה של ההנחיות וצרכי התכנון ובמיוחד בעל ניסיון בתכנון של קווי תח"צ באזורים נרחבים בארץ.