תכנון מערכתי לקווי תחבורה ציבורית –

מהיר לעיר

1/4

תקופת ביצוע: 2016-

לקוח: נתיבי איילון

מטרת הפרויקט:

פרויקט 'מהיר לעיר' מטרתו לשפר את רמת השירות של התחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב. שיפור רמת השירות יתבצע על ידי שיפור המהירות, התדירות והאמינות של האוטובוסים באמצעות הקמת רשת רחבה של צירי העדפה

תוצרי הבדיקה:

תכנון הקווים מתמקד בהתאמת המסלולים ושיפור התדירות לצורך ניצול מייטבי של תשתית צירי העדפה. על כן, במסגרת הפרויקט מבוצע מיפוי וניתוח של הקווים במצב הקיים לאורך צירי ההעדפה, הסטת קווים, התאמות במסלולים, תוספת תדירות והרחבת שעות הפעילות על פי הצורך ובחינת המצב המסופים והמלצות להתאמתם לקליטת האוטובוסים הנוספים. לצורך בחינת הסטת הקווים לצירי העדפה פותחה מתודולוגיה לניתוח מרוויחים מפסידים.