מחלפון בייט - ירושלים

1/3

תקופת ביצוע: 2016

לקוח: תכנית אב ירושלים

תיאור הפרוייקט:

הארכת כביש 16 המתוכנן ממחלפון בייט ועד לחיבורו לצומת הרצוג.

מטרת הפרויקט:

הערכת התפקוד הצפוי לתכנון המוצע להארכת כביש 16 ובחינת ההשפעה התחבורתית על הצמתים באזור.

במסגרת הבדיקה נבחנו מס' חלופות שמתוכן נבחרה החלופה המיטבית.
 

בנוסף, גם עבור החלופה המיטבית הוצעו ונבדקו מס' שינויים ושיפורים שיאפשרו השגת רמת שירות גבוהה יותר לזרימת התנועה.