סימולציה משולבת לתנועת כ"ר, תח"צ, אופניים והולכי רגל בכיכר דיזינגוף החדשה

1/4

תקופת ביצוע: 2016 -

לקוח: אחוזות החוף

מטרת הפרויקט: במסגרת התכנון להורדת כיכר דיזנגוף בחזרה אל מפלס הרחוב, בוצעה בדיקה להערכת התפקוד של הכיכר במתכונת המתוכננת עבורו. הדגש בבדיקה זו היה הערכת התפקוד הצפוני של הכיכר תוך התייחסות לכלל המשתמשים:  כ"ר, תח"צ, אופניים והולכי רגל.
כמו כן, הקצאת זמני הרמזורים לכל קטגורית המשתמשים.

תיאור כללי:

הבדיקה נערכה באמצעות סימולציה משולבת הן לכ"ר והתח"צ והן לה"ר והאופניים. לשם כך, נעשה שימוש בכלי בדיקה יחודיים (שפותחו ע"י צוות החברה) המאפשרים בדיקה סימולטאנית של הולכי רגל, אופניים, כלי רכב ותח"צ.

המדדים ששימשו לצורך הערכת התפקוד המערכתי של הכיכר כללו:

  • זמני נסיעה ועיכובים עבור התח"צ

  • מהירויות הנסיעה של כ"ר

  • הערכה של אפשרויות החצייה לה"ר בזמני המעבר שהוקצו עבורם וכד'.