מערכת קווי רק"ל J-NET בירושלים

1/3

תקופת ביצוע: החל מנובמבר 2016

לקוח: תכנית אב לתחבורה ירושלים

מטרת הפרויקט: בדיקה תפעולית של הקו הירוק של רק"ל בירושלים והקווים האחרים המתממשקים עמו, לצורך בחינת ההתאמה של התשתית הפיזית לצרכי התפעול העתידיים של הקווים.

תאור הפרויקט:

הסימוצליה התפעולית עבור הקו הירוק ורשת קווי ה- J-NET מאפשרת השגת התובנות הנדרשת במגוון נושאים המתייחסים הן לתכנון התשתית המסילתית והן למאפיינים התפעוליים כגון:

תצורת התשתית המסילתית של תחנות הקצה לכל קו רק"ל

תדירות מירבית שמתאפשרת בכל תחנות הקצה

קביעת זמני הנסיעה הצפויים לאורך כל קו

קביעת גודל צי הרכבות הדרוש

הפעלה במצבי חירום

ועוד. 

הסימולציה התפעולית מהווה כלי חיוני לקבלת החלטות במגוון הנושאים התכנונים ומסייעת בכל תהליך התכנון. בהמשך, שימוש בסימולציה מאפשר ביצוע אופטימיזציה תפעולית של הקו תוך כדי אופטימיזציה של עלויות התפעול.