תכנון תחבורה ציבורית – מוניות שירות

1/3

תקופת ביצוע: 2016 -

לקוח: משרד התחבורה

מטרת הפרויקט: תכנון קווים חדשים ושיפור מסלולים קיימים למוניות שירות.

תיאור כללי:

בשנת 2005 בוצעה רפורמה במוניות השרות. הרפורמה נועדה להגדיר ולהסדיר את פעילות הענף, בשאיפה להגיע לנורמת שירות ומחויבות, הדומות לאלה שנקבעו בשירות האוטובוסים הסדיר. מאז מתוכננים ומתעדכנים קווי המוניות בארץ.

בשנת 2016 החל צוות המשרד בתכנון מחדש של כלל קווי המוניות בארץ.

במסגרת הפרויקט, חולקו כל קווי המוניות לאשכולות קווים ובוצעה סקירה מלאה של קווי המוניות הקיימים. בהמשך, תוכננו קווים חדשים והוכנסו שיפורים למסלולים קיימים.